Atelje Ivanović postoji već skoro 30 godina. Perica Ivanović je izlagao na preko 35 samostalnih izložbi, i njegove slike se nalaze širom svijeta. Česti motivi su sove, pjetlovi, ptice, leptiri, motivi iz prirode, te naravno konji. Pored ove vrste slikarstva, Ivanović se bavi i ikonopisom, gdje je oslikao mnoštvo ikonostasa širom države.